Koopproces & begeleiding

Afhankelijk van het aankoopbedrag dient u rekening te houden met ongeveer 10 tot 13 procent eenmalig bijkomende kosten zoals (overdrachts-)belasting, landregistratie, advocaat, notaris, fiscaal nummer, aansluitingen water en electra etc.

Na aankoop volgen natuurlijk de normale jaarlijkse lasten, zoals eventuele community-bijdrage en/of onderhoud zwembad en tuin, o.g. belasting, vuilophaal, electra, water, verzekeringen etc. Ook kent Spanje een vorm van huurwaarde belasting. Bezit u meer dan 700.000 euro in Spanje dan valt u onder de vermogensbelasting voor een zeker bedrag.

Heeft u eenmaal besloten tot de aankoop van een bepaald object en zijn de onderhandelingen tot een goed einde gekomen, dan behoeft u verdere begeleiding. Wij zijn goed ingevoerd in dit traject en controleren dat waar mogelijk steeds namens u. Een groot deel van het werk dat in Nederland of België door de notaris zou worden gedaan wordt in Spanje gedaan door de advocaten van de aan- en verkopende partij.

  • U wijst een advocaat aan die uw aankoop verder gaat behartigen. WWP kan u adviseren inzake goede en dus betrouwbare advocaten.
  • Uw advocaat regelt voor u het noodzakelijke Spaanse fiscale NIE-nummer, controleert al het papierwerk van het object en checkt of er nog lasten op het object drukken die door de verkopende partij voldaan moeten worden. U kunt uw advocaat ook een volmacht geven voor de gehele afwikkeling.
  • U doet een eerste aanbetaling van enige duizenden euros per bank op de rekening van uw advocaat, dit is het reserveringsdeposit. Daarmee geeft u aan een serieuze aankoop-kandidaat te zijn, wordt het object van de markt gehaald en wordt er een zg. reserveringscontract tussen partijen opgemaakt.
  • Enige weken na de datum van de betekening van het reserveringscontract wordt er een Spaanse versie van het voorlopig koopcontract opgemaakt en dient 10% van de koopsom minus uw eerdere aanbetaling te worden voldaan. Deze stap wordt bij een snelle overdracht vaak overgeslagen.
  • Bij de daadwerkelijke overdracht verschijnen beide advocaten, beide partijen (tenzij er volmacht werd verstrekt) met hun makelaars bij de notaris, worden de stukken doorgenomen en getekend en worden de door de aankopende advocaat voorbereide cheques ter hoogte van de resterende koopsom overhandigd aan de verkopende partij.
  • In het natraject zorgt uw advocaat voor inschrijving in het register (dat bij ons kadaster heet) en regelt de aansluitingen van water en electra voor u. Ook WWP ziet hierop toe en kan u verder helpen met de meubilering, internet, TV, verzekeringen etc. Meer info vindt u onder het kopje “Onze diensten”.

Hebt u meer informatie nodig?

Ik wil graag ook in de toekomst meer informatie ontvangen van World Wide Properties Andalucía S.L..
Hoe wilt u contact hebben? Een of meer vakjes aanklikken.
Voor meer informatie over het datagebruik lees ons privacybeleid.

NB: Het spreekt voor zich dat alle door ons genoemde zaken zoals procedures, percentages en bedragen aan wijziging onderhevig kunnen zijn en slechts ter indicatie dienen.